avatar
صادق شیری

  • شروع فعالیت 1380
  • تماس 09176088102
  • واتساپ 09176087102
  • آدرس    شهرستان لامرد-چاهنو کریم اباد
  • محل کار    شهرستان لامرد -چاهنو کریم اباد، لوازم اب و برق شیری
  • اینستاگرام
  • آمار ها
  • دیده شده 895
  • دنبال کنندگان -
  • تعداد اسب ها -
شادی
وضعیت در انتظار تایید
نام : شادی
نژاد : عرب دره شور سن : 8 سال
پدر : سمندر مادر : صخره
توضیحات : این مادیان از اسب صاعقه بهزادی ابستن می باشد.

درنا
وضعیت در انتظار تایید
نام : درنا
نژاد : عرب دره شور سن : 1 سال
پدر : صاعقه بهزادی مادر : شادی
توضیحات : تولید زیبا از مادیان شادی

سرور چهار قلمی
وضعیت در انتظار تایید
نام : سرور چهار قلمی
نژاد : دره شور سن : 9 سال
پدر : صاعقه مادر :
توضیحات : این اسب فروخته شده است